101 London Road Marks Tey, CO6 1EB

01206 215 789

Balti

Item Allergy codes Description price
 131 Chicken / Lamb Tikka Balti 1 £ 7.95
 132 Tandoori King Prawn Balti 1 £ 10.95
 133 Special Mixed Balti 1,3 £ 8.95
 134 Prawn Balti £ 6.95
 135 king Prawn Balti £ 9.95
 136 Fish Tikka Balti 1 £ 7.95
 137 Vegetable Balti £ 5.95

Call Now Button